Hofjes Kieslijst

Het Begijnhof bij nacht in Amsterdam, Bernard Eilers, 1913 - 1940 Foto Rijksmuseum

Hofjes ontstonden in de 13de eeuw en zijn een typisch Nederlands verschijnsel. Ze waren opgericht voor alleenstaande, arme ouderen, door rijke burgers uit liefde voor de armen, maar ook om zo een plekje in de hemel te krijgen. De bewoners waren vaak vrouwen. Zij woonden er gratis en kregen verzorging en voedsel. Het was bejaardenzorg en sociale woningbouw ineen. Van de 56 hofjes in Amsterdam zijn er 34 nog in gebruik als woonhofje. Zoek uit onderstaande lijst je favoriet hofje en vul de naam in op de stemlijst. Dan dingen ze mee voor het Gouden Lieverdje in 2025.

Hofjes in de Jordaan:

 1. Bossche Hofje
 2. Broenshofje
 3. Claes Claesz. Hofje
 4. Concordiahofje Noord
 5. Concordiahofje Zuid
 6. Constantiahofje
 7. Hof van Parijs
 8. Hofje De Zeven Keurvorsten
 9. Hofje Venetiae
 10. Hofjen van de Weduwe Roosen
 11. Huizen De Lely
 12. Karthuizerhof
 13. Lindenhofje
 14. Raepenhofje
 15. Regenboogs-Liefdehofje
 16. Rijpenhofje
 17. Rozenhofje
 18. Sint Andrieshofje
 19. Suyckerhoff-hofje

Hofjes buiten de Jordaan:

 1. Anna Maria Stichting
 2. Begijnhof
 3. Bestedelingenhuis Amstelrank
 4. Catharinahofje
 5. Claes Reiniersz. Hofje
 6. Corvershof
 7. De Nooteboome Uytkijk
 8. Deutzenhofje
 9. Eendracht Anslo
 10. Elisabeth Otter-Knoll Stichting
 11. Everdina de Lanoyhof
 12. Fernandes Nuneshuis
 13. Fontainehofje
 14. Grill’s Hofje
 15. Hamer- en Bouwershofje
 16. Hilmanhofje
 17. Hodshon-Dedelhof
 18. Hofje de Kalverengang
 19. Hofje van Brienen
 20. Holthuysenhofje
 21. Hugo de Groothof
 22. Huizen De Vogel
 23. Looyershofje
 24. Lutherhof
 25. Magdalena Hodshonhof
 26. Molenpage Stichting
 27. Nieuw Suikerhofje
 28. Occo Hofje
 29. W. Janssenhof
 30. Reinier Claeszenhof
 31. Sophia Adriana Stichting
 32. Stichting Vrouwe van Heemskerk
 33. Swigtershofje
 34. Van Brants Rus Hofje
 35. Van Limmikstichting
 36. Vredenburgh
 37. Zon’s Hofje

Lijst met dank aan www.hofjesinamsterdam.nl