Bedrijven

Port of Amsterdam

Port of Amsterdam

Zonder haven geen Amsterdam. Het begon klein, rond het jaar 1000, toen een paar boeren en vissers zich vestigden rondom de rivier de Amstel, waar deze uitmondde in het IJ. Nu is de Port of Amsterdam de op drie na grootste haven van Europa met een goederenoverslag van zo’n 100 miljoen ton per jaar. Het havenbedrijf houdt zich bezig met het beheer, de exploitatie en ontwikkeling van de haven en biedt 24/7 begeleiding aan de scheepsvaart met patrouillevaartuigen en verkeersbegeleidingssystemen. De groei en ontwikkeling gaan gewoon door. Nu is het de ambitie van het havenbedrijf om klimaatneutraal te zijn in 2050. Gaat lukken, zeggen wij van dnamsterdam.nl. Want in 2023 is hier de proefvaart van het eerste schip ter wereld dat voortgestuwd zal worden met waterstof!

www.portofamsterdam.com

Foto: www.portofamsterdam.com