Vogels Kieslijst

Gierzwaluwen leven in de lucht en komen alleen naar beneden om te broeden. Ze slapen zelfs in de lucht. Foto Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam

Er zwermen heel wat vogels door de lucht in Amsterdam. Hieronder een opsomming, zoals die bij de gemeente Amsterdam bekend is. Welke vogel zou je niet willen missen? Breng hier je stem uit. Het Gouden Lieverdje zullen we uitreiken aan de afdeling stadsecologie van Amsterdam.

 1. Blauwborst
 2. Blauwe Reiger
 3. Boerenzwaluw
 4. Bontbekplevier
 5. Brandgans
 6. Bruine kiekendief
 7. Duif
 8. Dwergstern
 9. Gierzwaluw
 10. Groene specht
 11. Grote bonte specht
 12. Grutto
 13. Halsbandparkiet
 14. Huismus
 15. Huiszwaluw
 16. IJsvogel
 17. Kemphaan
 18. Kluut
 19. Kneu
 20. Kuifeend
 21. Matkop
 22. Merel
 23. Mus
 24. Nachtegaal
 25. Nonnetje
 26. Parkiet
 27. Ransuil
 28. Ringmus
 29. Roerdomp
 30. Slechtvalk
 31. Slobeend
 32. Sperwer
 33. Tafeleend
 34. Tureluur
 35. Veldleeuwerik
 36. Visdief
 37. Watersnip
 38. Zwartkopmeeuw